Despre Blogul IT Protection

Ce înseamnă acest blog, care este scopul lui ?.  Pornind de la semnatica cuvântului blog, care este rezultat din combinaţia a două cuvinte web şi log, în traducere însemnând ceva de genul jurnal web, ar rezulta un jurnal, înseamnă ceva personal (nu o luaţi în sensul de intim !),  asociat „cuvântului” web, deci un jurnal public. De fapt, Blogul IT Protection reprezintă opinii profesionale dar scrise într-o notă personală, făcute publice, pe web, despre tot ce înseamnă protecţia datelor. Sau, în fine, aproape tot. Iar ele aparţin  celor care se află în „spatele” site-ului IT Protection.

Acest blog nu este deci un jurnal în sensul autobiografic al cuvântului, ci este mai mult un demers jurnalistic. Având un subiect bine (pre)definit, scopul principal este de a se aduna în timp, idei, opinii, impresii, păreri, sfaturi din tot ce însemnă domeniul protecţiei datelor prelucrate electronic.  Şi desigur, prin comentariile cititorilor, care vor fi însă moderate pentru a fi păstrate doar cele care au o minimă coerenţă a exprimării, o maximă lipsă a obscenităţilor şi o totală lipsă a atacurilor la persoană (fizică sau juridică), temele tratate se vor îmbogăţi cu experienţa fiecăruia care consideră că are ceva decomentat, adăugat sau criticat referitor la articolele publicate. Ar fi o dovadă de ipocrizie dacă nu ar fi amintit şi al doilea scop al acestui blog – acela de a susţine (sau combate !) prin opiniile exprimate aici liber,  într-o tonalitate şi stil poate uneori în contradicţie cu tema subiectelor tratate, dar în consonanţă cu firea, caracterul sau tonusul psihic de moment al autorului, poziţiile oficiale, sobre, închistate în limitele decenţei specifice unui site serios, aşa cum se doreşte a fi şi IT Protection.